Kısa Notlar

İlan dosyası için tıklayın

 

 

 

 

Emeklilik
Ücretsiz izinde geçen süreler nasıl borçlandırılır?
5434 sayılı Kanunun ek 72. maddesi gereğince ücretsiz izin kullanırken aylık olarak taksitler halinde veya ücretsiz izinin bitiminde defaten yatırılır.

 

S.S.K.ya tabi olarak geçen süreler nasıl birleştirilir?
Dilekçe ve nüfus cüzdan örneği ile müracaat edilmesi halinde Defterdarlığımız Personel Müdürlüğünce birleştirme yapılacaktır.

 

Vefat eden Memurların dul ve yetimlerine maaş bağlanması için ne yapılması gerekmektedir?
Dul ve yetimler dilekçe, nüfus cüzdan örneği, 3’er adet fotoğraf, kimlik araştırma belgesi, emekli kesenek fişleri, 18 yaşından büyük çocuklar için okul idaresinden alınacak öğrenci belgesiyle Defterdarlığımız Personel Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Askerlikte geçen sürelerimi borçlanmak istiyorum ne yapmam gerekiyor?
Borçlanma talebine ilişkin dilekçeyle Defterdarlığımız Personel Müdürlüğüne müracaat etmesi yeterlidir.

 

İstifa eden Memurlar Emekli Sandığına tabi olarak isteğe bağlı prim ödeyebilir mi?
5434 sayılı Kanunun 12. maddesine 5234 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince, Emekli Sandığına tabii olarak (Askerlik Borçlanması, ücretsiz izinde geçen süreler, fiili hizmet süresi zammı, itibari hizmet süresi zammı, diğer hizmet borçlanması hariç) 10 yıl prim ödeyenler görevden çekildikleri tarihi takip eden 6 ay içinde T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri halinde isteğe bağlı prim ödeyebilirler.

 

18 yaş öncesi geçen sigortalı süreler emeklilik hizmetinden sayılır mı?
2829 sayılı kanun gereğince 01.04.1981 tarihinden sonra 18 yaş altında geçen süreler emekliliğe tabi hizmetten sayılmaz.