Muhakemat
Muhakemat Müdürlüğü ne iş yapar?
Öncelikle Muhakemat kelimesini açıklayalım, Muhakemat; yargılamalar, muhakemalar demektir. Bakanlıkların ve genel bütçe içindeki dairelerin bütün hukuk ve ceza davalarının takibi ile her türlü icra işlerinin ifasını Maliye Bakanlığına bağlı Hazine Avukatları yerine getirir, ayrıca sözü edilen idareler tarafından gönderilen konularda da “hukuki mütaala” verir. Hazine Avukatları İllerde “Muhakemat Müdürlükleri” İlçelerde “Hazine Avukatlıkları” şeklinde örgütlenmişlerdir.

 

Hazine Avukatları dışarıdan iş takip edebilir mi?
Hazine Avukatları 657 sayılı Devlet memurları Kanununa tabi olduğundan, mesaisinin tamamını devlet işlerine harcamak durumundadır. Dışarıdan herhangi bir iş alıp takip etmesi sözkonusu değildir.

 

Hazine Avukatlarına “vekaletnameyi” kim verir?
4353 sayılı kanunun 19. maddesine istinaden Hazine Avukatlarının temsil yetkisini kullandıkları mercilere vekaletname ibraz etmeleri söz konusu değildir. Kanunun belirtilen maddesine göre temsil yetkisini kullanmaya yetkili Hazine Avukatların listesi, Merkezde Muhakemat Genel Müdürlüğü, İllerde Muhakemat İl Müdürleri, Muhakemat Müdürü bulunmayan yerlerde Defterdar tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilir, Cumhuriyet Başsavcılıkları bu listeleri Mahkemelere, diğer yargı merciilerine ve icra dairelerine gönderir.