Personel Müdürlüğü İşlem Süreçleri

Açıktan Atama İşlem Süreci

 

Adaylığın Kaldırılması Süreci

 

Altı Aylık Dönemler Halinde Yapılan İstatistik İşlem Süreci

 

Aylık Dönemler Halinde Yapılan İstatistik İşlem Süreci

 

Aylıksız İzin İşlemleri İşlem Süreci

 

Beceri Eğitimi İşlem Süreci

 

Bilgi Edinme Talebine İlişikin İşlem Süreci

 

BİMER Kanalıyla Gelen Başvurulara İlişkin İşlem Süreci

 

Bakanlar Kurulu Kararına Göre Yapılan Kadro Değişikliği İşlem Süreci

 

Disiplin İşlem Süreci

 

Dul Yetim Aylığı Bağlanmasına İlişkin İşlemler Süreci

 

Emeklilik İşlemleri Süreci

 

Gelen Evrak Süreci

 

Genel Evrak Süreci

 

Genel Kadro Değişikliği İşlem Süreci

 

Giden Evrak İşlem Süreci

 

Görevde Yükselme Sınavının Duyurulması İşlem Süreci

 

Hizmet Değerlendirme İşlem Süreci

 

Hizmet İçi Eğitim İşlem Süreci

 

İzin Takip Kartı Kontrol İşlem Süreci

 

Kademe İlerlemesi ve Derece Terfi İşlem Süreci

 

Kadro Hareketleri İşlem Süreci

 

Emekli Keseneklerinin SGK'ya Gönderilme İşlem Süreci

 

Memuriyet Kimliği İşlem Süreci

 

Mal Ve Hizmet Alımı İşlem Süreci

 

Malbildirimine İlişkin İşlem Süreci

 

Malulen Emeklilik İşlemleri Süreci

 

Mazeret İzni İşlem Süreci

 

Mesleki Eğitim Kursu Sınav Başvuru Duyurusu İşlem Süreci

 

Naklen Atama İşlem Süreci

 

Hususi Damgalı Pasaport Taleplerinin Karşılanması İşlem Süreci

 

Personel Maaş Ödemeleri İşlem Süreci

 

Sağlık Raporlarının Hastalık İznine Çevrilmesi İşlem Süreci

 

Yetkili Sendikanın Belirlenmesine İlişkin İşlem Süreci

 

SGK Sisteminde İşe Başlama/Ayrılma Aktivasyon İşlem Süreci

 

Üç Aylık Dönemler Halinde Yapılan İstatistik İşlem Süreci

 

Yükseköğretim Öğrencilerine Staj Yaptırılması İşlem Süreci

 

Web Sayfası Yönetimi İşlem Süreci